CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUMU A INOVACÍ PRO ICT V BRNĚ

Připravujeme a integrujeme projekty, které dohromady vytvářejí na Masarykově univerzitě robustní a synergický koncept pro podporu výzkumu, aplikací a inovací v ICT. Stavíme na vlastní činnosti založené na mezioborové partnerské spolupráci s dalšími národními centry vědy a výzkumu a určujícími národními a mezinárodními institucemi v oblastech významného společenského zájmu. Zaměřujeme se na strategické projekty a dlouhodobé rozvojové koncepce včetně technického zajištění a provozní činnosti.

CERIT-SC je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související služby, včetně podpory jejich experimentálního využití. Současně provádí vlastní výzkum a vývoj v oblasti flexibilních e-infrastruktur.

Projekt vybudoval moderní infrastrukturu pro výzkum a výuku na Fakultě informatiky MU. V návaznosti na další projekty podporuje široké spektrum výzkumných a vzdělávacích aktivit v oblasti teoretické i aplikované informatiky vč. vazby na kreativní průmysl a služby v ICT.

Vědeckotechnický park v areálu Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Poskytuje zázemí začínajícím podnikům i zavedeným společnostem v ICT, které využívají synergie s výzkumnými a výukovými kapacitami MU.

Reaguje na společenskou výzvu budovat bezpečnou znalostní společnost. Rozšiřuje a prohlubuje zázemí pro výzkum a související výuku v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany kritických infrastruktur a dat, bezpečné udržitelné energetiky a souvisejícího širšího zázemí v oblasti rozsáhlých simulací a zpracování velkých dat.


V souladu se Statutem Masarykovy univerzity je posláním CERIT vědecká, výzkumná, vývojová a inovační činnost v oblasti informatiky. Podílí se na podpoře vzdělávací činnosti Fakulty informatiky, vytváří podmínky pro provoz a další rozvoj Centra CERIT-SC jako nezbytné součásti národní velké infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací.