Rozvoj výuky
a výzkumu
v ICT

ROZVOJ VÝUKY A VÝZKUMU V ICT

 

Jednou z klíčových aktivit CERIT je podpora rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace jako reakce na poptávku po vysoce kvalifikovaných odbornících, kteří jsou schopni samostatně bádat a přenášet výsledky výzkumu a vývoje do praxe v průmyslu a veřejné sféře s důrazem na oblast kyberbezpečnosti a ochrany kritických infrastruktur.

 

Významnou determinantou rozvoje výuky a výzkumu v ICT jsou nejrůznější formy spolupráce, ať již mezioborové, nebo mezi akademickým a aplikačním prostředím. Spolupráci s průmyslovým sektorem zajišťuje CERIT Science Park (www.sciencepark.cz) a Sdružení průmyslových partnerů na Fakultě informatiky. Unikátní infrastrukturou pro výuku, výzkum a aplikační spolupráci tvoří Kybernetický polygon Masarykovy univerzity (www.kypo.cz) a CERIT Scientific Cloud s kapacitami pro náročné výpočty a velká data (www.cerit-sc.cz). Výzkum je soustředěn v centru C4e – České centrum excelence pro kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur (www.c4e.cz).