Rozvoj výuky
a výzkumu
v ICT

ROZVOJ VÝUKY A VÝZKUMU V ICT

Jednou z klíčových aktivit CERIT je podpora rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace jako reakce na poptávku po vysoce kvalifikovaných odbornících, kteří jsou schopni samostatně bádat a přenášet výsledky výzkumu a vývoje do průmyslové praxe. CERIT v tomto směru působí ve všech třech úrovních studia: doktorského, magisterského a bakalářského, včetně práce se středoškolskými studenty. Práce se studenty je důsledně provázána s výzkumnou a vývojovou prací zajišťovanou odbornými týmy CERIT, Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Důraz je kladen rovněž na nejrůznější formy spolupráce, ať již mezioborové, nebo mezi akademickým a průmyslovým prostředím. Zde hrají významnou roli další součásti CERIT, a to: CERIT Scientific Cloud zprostředkovávající komunikaci se širokým spektrem oborů, které využívají poskytované výpočetní a úložné kapacity i související služby, CERIT Science Park (CERIT-SP) zajišťující spolupráci s průmyslovým sektorem. Fakulta informatiky rovněž spolupracuje s firmami v ICT prostřednictvím Sdružení průmyslových partnerů