Vědeckotechnický
park a inkubátor

Naše mise a vize

Mise

CERIT Science Park vznikl s posláním poskytovat:

 

společnostem z oblasti IT

 • prostor pro růst jejich nápadů a produktů
 • výzkumné zázemí stabilní a zavedené univerzity
 • inovativní prostředí s využitím know-how vědců, studentů i dalších firem

 

studentům Fakulty informatiky

 • náhled do praxe společností reálně fungujících na trhu
 • možnost čerpat ze zkušeností a různorodosti spolupracujících firem
 • zapojení do aplikovaného výzkumu řešícího konkrétní úkoly 

 

vědcům Masarykovy univerzity

 • atraktivní spolupráci na společných projektech s firmami
 • napojení na aktuální mezinárodní business trendy v IT
 • prostor pro networking a konzultace s další skupinou expertů

 

 

Vize

 • stát se evropsky významnou platformou pro rozvoj infrastrukturní bezpečnosti, kybernetické ochrany, spolehlivosti sítí a dalších souvisejících oblastí
 • přispívat k vývoji i komercializaci produktů a řešení vycházejících ze synergie vědců, studentů a firem
 • systematicky budovat a podporovat prostředí pro kreativitu, inovace a unikátnost v IT