Vědeckotechnický
park a inkubátor

Business Breakfast

9. června 2017 9:00 – 11:00

Na začátek června pro Vás chystáme další Bussiness breakfast.

Přihlašujte se e-mailem na skrivankova@fi.muni.cz do 5. 6. 2017 - 17.00.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

CERIT SP - S110

Botanická 68a