Vědeckotechnický
park a inkubátor

Fakulta informatiky a Ústav výpočetní techniky

V CERIT Science Park mají partneři na dosah pracoviště špičkového výzkumu Fakulty informatiky v oblastech počítačových a rozsáhlých distribuovaných systémů, sítí, IT služeb, bezpečnosti a obrany, verifikace a testování rozsáhlých systémů, vyhledávání ve velkých datech, zpracování přirozeného jazyka, grafiky a interakce člověka s počítačem, databází, informačních systémů a řízení softwarových projektů.
Více >
Ústav výpočetní techniky MU jako správce velmi rozsáhlé IT infrastruktury a národní centrum náročných výpočtů a služeb ukládání dat dává možnost ověřovaní navrhovaných konceptů a vytvořených prototypů v reálném prostředí.
Více >
Podrobnější informace o výzkumných pracovištích FI i ÚVT naleznete na samostatných podstránkách.