Vědeckotechnický
park a inkubátor

Výzkumné a výukové laboratoře Fakulty informatiky

Adaptive Learning Research Group

Kontaktní osoba

doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Telefon: +420 549 496 991

E-mail: xpelanek@mail.muni.cz 

Web: www.fi.muni.cz/adaptivelearning

 

Ateliér grafického designu a multimédií (AGDM)

Kontaktní osoba

MgA. Helena Lukášová, ArtD.

Telefon: +420 549 494 536

E-mail: lukasova@mail.muni.cz

Web: http://agdamm.fi.muni.cz

 

Centre for Research on Cryptography and Security (CRoCS)

Kontaktní osoba

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.,Ph.D.

Telefon: +420 549 495 165

E-mail: matyas@fi.muni.cz

Web: www.fi.muni.cz/crocs

 

Laboratoř datově orientovaných systémů a aplikací (DISA)

Kontaktní osoba

prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.

Telefon: +420 549 497 992

E-mail: zezula@fi.muni.cz

Web: http://disa.fi.muni.cz

 

Laboratoř elektronických multimediálních aplikací (LEMMA)

Kontaktní osoba

doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

Telefon: +420 549 496 966

E-mail: sojka@fi.muni.cz

Web: www.fi.muni.cz/lemma

 

Laboratoř formálních metod, logiky a algoritmů (Formela)

Kontaktní osoba

prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD.

Telefon: +420 549 494 374

E-mail: tony@fi.muni.cz

Web: http://formela.fi.muni.cz

 

Laboratoř interakce člověka s počítačem (HCILAB)

Kontaktní osoba

doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Telefon: +420 549 496 939

E-mail: sochor@fi.muni.cz

Web: http://decibel.fi.muni.cz

 

Laboratoř konstrukce a architektury číslicových systémů

Kontaktní osoba

prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Telefon: +420 549 496 236

E-mail: prenosil@fi.muni.cz

Web: http://l202.fi.muni.cz

 

Laboratoř kvantového zpracování informace a kryptografie (LQIPC)

Kontaktní osoba

prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.

Telefon: +420 549 494 592

E-mail: gruska@fi.muni.cz

Web: http://quantum.fi.muni.cz

 

Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe)

Kontaktní osoba

doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Telefon: +420 549 493 507

E-mail: barnat@fi.muni.cz

Web: http://paradise.fi.muni.cz

 

Laboratoř pokročilých síťových technologií (SITOLA)

Kontaktní osoby

doc. RNDr. Eva Hladká

Telefon: +420 549 493 535

E-mail: eva@fi.muni.cz

 

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Telefon: +420 549 492 101

E-mail: reditel@ics.muni.cz

Web: http://sitola.fi.muni.cz

 

Laboratoř servisních systémů

Kontaktní osoba

Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Telefon: +420 549 497 690

E-mail: qwalletz@fi.muni.cz

Web: http://ssme.fi.muni.cz/student/laborator-ses

 

Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů (LaSArIS)

Kontaktní osoba

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Telefon: +420 549 495 940

E-mail: tomp@fi.muni.cz

Web: http://lasaris.fi.muni.cz

 

Laboratoř systémové biologie (SYBILA)

Kontaktní osoba

prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

Telefon: +420 549 493 647

E-mail: brim@fi.muni.cz

Web: http://sybila.fi.muni.cz

 

Laboratoř dialogových systémů (LSD)

Kontaktní osoba

doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.

Telefon: +420 549 493 861

E-mail: kopecek@fi.muni.cz

Web: www.fi.muni.cz/lsd

 

Laboratoř vyhledávání znalostí

Kontaktní osoba

doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.

Telefon: +420 549 495 994

E-mail: popel@fi.muni.cz

Web: www.fi.muni.cz/kd

 

Laboratoř zpracování přirozeného jazyka (NLP)

Kontaktní osoba

doc. PhDr. Karel Pala, CSc.

Telefon: +420 549 495 616

E-mail: pala@fi.muni.cz

Web: http://nlp.fi.muni.cz

 

 

Výzkumná centra

Podrobný přehled: www.fi.muni.cz/research/research_centers/index.xhtml

 

Centre for Biomedical Image Analysis

Kontaktní osoba

Prof. Dr. Michal Kozubek, Ph.D.

Telefon: +420 549 491 801

E-mail: kozubek@fi.muni.cz

Web: http://cbia.fi.muni.cz

 

Centrum zpracování přirozeného jazyka

Kontaktní osoba

doc. PhDr. Karel Pala, CSc.

Telefon: +420 549 495 616

E-mail: pala@fi.muni.cz

Web: http://nlp.fi.muni.cz/web3

 

Highly Parallel and Distributed Computing Systems

Kontaktní osoba

Prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.

Telefon: +420 549 494 592

E-mail: gruska@fi.muni.cz

Web: www.fi.muni.cz/research/research_centers/index.xhtml

 

Institute for Theoretical Computer Science

Kontaktní osoba

prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.

Telefon: +420 549 494 374

E-mail: tony@fi.muni.cz

Web: http://iti.fi.muni.cz