Vědeckotechnický
park a inkubátor

Výzkum a vývoj - Ústav výpočetní techniky MU

Ústav výpočetní techniky je zodpovědný za rozvoj informačních a komunikačních technologií na Masarykově univerzitě. Vyvíjí výzkumnou a vývojovou činnost s dlouhodobým zaměřením na vlastní výzkumné a vývojové aktivity na národní i mezinárodní úrovni: 

  • rozvoj infrastruktury (výzkum v oblastech digitálních knihoven, healthware, rozsáhlých distribuovaných systémů, zpracování multimédií...)
  • mezioborový výzkum společný s výzkumnými partnery - uživateli CERIT-SC, kteří vystupují nejen jako odběratelé výpočetních a úložných služeb, ale zejména jako partneři při výzkumu a produkčním nasazení jeho výsledků
  • výzkum v oblasti bezpečnosti dat (CSIRT-MU)

 

Výzkumná centra ÚVT

CERIT-SC

Národní centrum poskytující flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související služby, s důrazem na experimentální využití. Vznikají skupiny pracovníků CERIT-SC, studentů a členů jiných institucí, které pracují na řešení specifických problémů dané uživatelské komunity vyžadujících netriviální podporu e-infrastruktury.
Centrum CERIT-SC úzce spolupracuje s Fakultou informatiky i dalšími součástmi MU a zaměřuje se specificky na zapojení studentů bakalářského, magisterského a zejména doktorského studia. V centru působí školitelé i konzultanti doktorského studia, jejichž prostřednictvím se studenti bezprostředně zapojují do relevantních oblastí výzkumu úzce navázaného na konkrétní problémy ze všech vědních oborů a s výhledem praktického využití jak v centru, tak i v dalších lokalitách v ČR i zahraničí.

CSIRT-MU

Bezpečnostní tým Masarykovy univerzity. Zabývá se řešením bezpečnostních incidentů, jejich detekcí v univerzitní počítačové síti a osvětou uživatelů v oblasti počítačové bezpečnosti. Tým vznikl v květnu 2009 na Ústavu výpočetní techniky. Jako vůbec první univerzitní bezpečnostní tým ze zemí bývalé Visegrádské čtyřky byl 29. června 2009 zapsán a následně 25. února 2011 akreditován organizací Trusted Introducer, jež sdružuje evropské národní, akademické i komerční počítačové bezpečnostní týmy.