Transfer technologií

TRANSFER TECHNOLOGIÍ V ICT

Transfer technologií patří mezi základní pilíře Centra vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT. CERIT napomáhá transferu technologií především zprostředkováním spolupráce akademické a podnikatelské sféry (na projektech vědy a výzkumu, při výuce, vedení závěrečných prací apod.), a tedy lepší uplatnitelností výsledků výzkumu v praxi.

Vzdělávání a poradenství v oblasti ochrany a správy duševního vlastnictví zabezpečuje Centrum pro transfer technologií, které je nositelem projektu Rozvoj komercializace výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity.

Cíle projektu jsou zaměřené na rozvoj efektivity transferu technologií, znalostí a zvýšení produktivity v oblasti přenosu poznatků do praxe, budování a rozvoj dlouhodobých spoluprací Masarykovy univerzity s aplikačním sektorem. Projekt rozvíjí transfer technologií "zezdola", při zohlednění specifik oblasti ICT, co umožní zahrnout různé potřeby výzkumníků z této oblasti.

V průběhu čtyř let budou uskutečňována školení a workshopy, které mají přispět k zlepšení připravenosti univerzity ke komercializaci a aplikačním spolupracím.

 

Strategický partner: