Vědeckotechnický
park a inkubátor

Nabídka služeb pro firmy

Zvýhodněný nájem včetně technických služeb

Mějte svou novou adresu v Brně na ulici Botanická za zvýhodněné nájemné v dobré lokalitě se snadnou dopravní dostupností do centra města.

Vzdělávací aktivity, poradenství a networkingové akce

Zajistíme vám specializované, na míru šité vzdělávací aktivity a poradenství, mezi něž patří mj. specializované kurzy zaměřené na odborná témata v ICT, poradenství pro zprostředkování transferu znalostí a technologií, dotační management či fundraising.

Služby v oblasti transferu technologií

Specialisté Masarykovy univerzity zajišťují poradenství v oblasti transferu technologií a znalostí, technologický audit, kooperační burzy, technology watch, databáze spolupracujících subjektů a další služby.

Kvalitní lidské zdroje

Fakulta informatiky s více než 2500 studenty dává široké možnosti získávání kvalitní a systematicky připravované pracovní síly. Spolupráce se studenty může mít formu zapojení do společných projektů či konkrétního aplikovaného výzkumu. Zasídlené firmy mají možnost se podílet na specifikaci výzkumných témat a doktorských prací.

Spolupráce s dalšími IT firmami

Využijte příležitosti přímého kontaktu s dalšími firmami v CERIT Science Parku a ve Sdružení průmyslových partnerů Fakulty informatiky, jehož tradice sahá do roku 2007.

Řešení společných projektů

CERIT Science Park staví na zapojení akademických pracovníků, doktorandů a dalších studentů do společných projektů s firmami v rámci grantových programů aplikovaného výzkumu i rámcových programů EU.